k.ú.: 609404 - Branky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541648 - Branky NUTS5 CZ0723541648
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 640 3467124
zahrada 278 218010
ovoc. sad 6 19303
travní p. 177 690294
lesní poz školka 1 13392
lesní poz 145 5430774
vodní pl. rybník 1 9445
vodní pl. tok přirozený 75 59382
vodní pl. tok umělý 5 172
vodní pl. zamokřená pl. 4 5611
zast. pl. zbořeniště 5 1015
zast. pl. 468 138022
ostat.pl. dráha 13 90371
ostat.pl. jiná plocha 132 62243
ostat.pl. manipulační pl. 48 83408
ostat.pl. neplodná půda 181 150526
ostat.pl. ostat.komunikace 205 203310
ostat.pl. pohřeb. 2 9426
ostat.pl. silnice 86 82335
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 6749
ostat.pl. zeleň 26 24907
Celkem KN 2505 10765819
Par. KMD 2505 10765819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 222
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 41
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 2
Celkem BUD 442
byt.z. byt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 6
LV 501
spoluvlastník 647

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1830 25.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 25.09.2020 16:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička