k.ú.: 609391 - Brankovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592927 - Brankovice NUTS5 CZ0646592927
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4597 7917192
vinice 1 905
zahrada skleník-pařeniš. 1 48
zahrada 408 210222
ovoc. sad 60 48221
travní p. 169 133768
lesní poz 296 2658700
vodní pl. nádrž umělá 1 4548
vodní pl. rybník 2 29689
vodní pl. tok přirozený 278 67330
vodní pl. tok umělý 14 2190
zast. pl. zbořeniště 19 4573
zast. pl. 491 168200
ostat.pl. dráha 9 184132
ostat.pl. jiná plocha 127 86509
ostat.pl. manipulační pl. 91 44343
ostat.pl. neplodná půda 152 77008
ostat.pl. ostat.komunikace 1143 330034
ostat.pl. pohřeb. 5 3938
ostat.pl. silnice 20 107721
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 26848
ostat.pl. zeleň 58 46940
Celkem KN 7982 12153059
Par. KMD 7982 12153059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 266
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 1
Celkem BUD 449
byt.z. byt 23
obč.z. byt 6
Celkem JED 29
LV 705
spoluvlastník 1145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2017
KM-D 1:2880 24.11.2000 11.12.2017 KMD v souř.systému Sv.Štěpán
S-SK ŠS 1:2880 1826 24.11.2000 28.02.1824 1:2880, od 24.11.2000 zavedena na k.ú. KMD


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 25.09.2020 06:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička