k.ú.: 609374 - Branišovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 593834 - Branišovice NUTS5 CZ0643593834
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 703 9053250
vinice 2 4421
zahrada skleník-pařeniš. 1 6
zahrada 227 130747
ovoc. sad 1 3202
travní p. 33 44343
lesní poz les(ne hospodář) 56 260639
lesní poz 15 48647
vodní pl. rybník 5 339768
vodní pl. tok přirozený 30 50498
vodní pl. tok umělý 1 3047
vodní pl. zamokřená pl. 26 123231
zast. pl. zbořeniště 3 500
zast. pl. 339 113656
ostat.pl. jiná plocha 231 98424
ostat.pl. manipulační pl. 38 141541
ostat.pl. neplodná půda 13 51062
ostat.pl. ostat.komunikace 237 371352
ostat.pl. pohřeb. 1 1932
ostat.pl. silnice 58 172689
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11856
ostat.pl. zeleň 28 36733
Celkem KN 2053 11061544
Par. DKM 2053 11061544
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 177
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 5
č.e. garáž 4
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 38
Celkem BUD 329
byt.z. byt 20
obč.z. byt 14
Celkem JED 34
LV 354
spoluvlastník 492

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2019 mapování
DKM-KPÚ 09.01.2015 1:1000 16.01.2015 *)
THM-G 1:2000 31.12.1957 16.01.2015
S-SK ŠS 1:2880 1825 15.07.2019 intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 26.09.2020 02:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička