k.ú.: 609277 - Brandýs nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579947 - Brandýs nad Orlicí NUTS5 CZ0534579947
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 470440
zahrada 440 340091
ovoc. sad 3 16666
travní p. 458 1016042
lesní poz 207 1559609
vodní pl. nádrž přírodní 20 14065
vodní pl. nádrž umělá 2 1518
vodní pl. rybník 2 3743
vodní pl. tok přirozený 43 162692
zast. pl. společný dvůr 16 5402
zast. pl. zbořeniště 53 1970
zast. pl. 614 139500
ostat.pl. dráha 9 131739
ostat.pl. jiná plocha 74 28687
ostat.pl. manipulační pl. 14 7073
ostat.pl. neplodná půda 96 98043
ostat.pl. ostat.komunikace 360 162805
ostat.pl. pohřeb. 2 8056
ostat.pl. silnice 54 51535
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 66189
ostat.pl. zeleň 20 41221
Celkem KN 2606 4327086
Par. DKM 2606 4327086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 14
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 351
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 6
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 86
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 589
byt.z. byt 174
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 21
obč.z. garáž 15
Celkem JED 229
LV 791
spoluvlastník 1208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.07.2005
THM-V 1:1000 31.12.1975 18.07.2005
FÚO 1:2000 31.12.1975 18.07.2005
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 04.06.2020 00:53

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.