k.ú.: 609005 - Braňany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567060 - Braňany NUTS5 CZ0425567060
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 775860
zahrada 163 109798
travní p. 56 205513
lesní poz les(ne hospodář) 16 353482
lesní poz 13 265081
vodní pl. nádrž přírodní 1 3003
vodní pl. nádrž umělá 3 11554
vodní pl. tok přirozený 1 1179
vodní pl. tok umělý 3 532
vodní pl. zamokřená pl. 1 2205
zast. pl. zbořeniště 12 2230
zast. pl. 485 135934
ostat.pl. jiná plocha 308 2227915
ostat.pl. manipulační pl. 28 381066
ostat.pl. mez, stráň 3 1843
ostat.pl. neplodná půda 32 115414
ostat.pl. ostat.komunikace 76 87307
ostat.pl. pohřeb. 1 1885
ostat.pl. silnice 14 80332
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 32479
ostat.pl. zeleň 19 94032
Celkem KN 1291 4888644
Par. DKM 1291 4888644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 175
č.e. garáž 206
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 482
LV 407
spoluvlastník 504

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2004
S-SK GS 1:2880 1875 30.03.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 01.10.2020 07:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička