k.ú.: 608866 - Boží Dar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 506486 - Boží Dar NUTS5 CZ0412506486
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 17 4449
travní p. 231 1329618
lesní poz les(ne hospodář) 44 4396444
lesní poz 4 79586
vodní pl. nádrž umělá 11 54139
vodní pl. tok přirozený 1 581
vodní pl. tok umělý 60 37072
vodní pl. zamokřená pl. 86 937077
zast. pl. zbořeniště 14 1965
zast. pl. 266 46988
ostat.pl. jiná plocha 266 474430
ostat.pl. manipulační pl. 13 27529
ostat.pl. neplodná půda 90 898809
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 114
ostat.pl. ostat.komunikace 83 130821
ostat.pl. pohřeb. 1 3514
ostat.pl. silnice 114 123902
ostat.pl. skládka 1 639
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 13270
ostat.pl. zeleň 8 1953
Celkem KN 1328 8562900
Par. DKM 364 1451346
Par. KMD 964 7111554
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 70
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 13
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 60
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 14
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 256
byt.z. byt 39
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 29
obč.z. garáž 3
Celkem JED 73
LV 318
spoluvlastník 452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2010 mimo KPÚ
S-SK GS 1:2880 2009 26.11.2010 mimo KPÚ
DKM-KPÚ 16.03.2009 1:1000 03.04.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1842 02.04.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 18.09.2020 10:32

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.