k.ú.: 608815 - Drahnětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552534 - Jistebnice NUTS5 CZ0317552534
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 329 2366620
zahrada 59 62879
travní p. 233 897681
lesní poz 100 612000
vodní pl. nádrž umělá 7 5679
vodní pl. tok umělý 28 12829
vodní pl. zamokřená pl. 9 27229
zast. pl. společný dvůr 1 3074
zast. pl. 51 38249
ostat.pl. dráha 1 1251
ostat.pl. jiná plocha 30 25117
ostat.pl. manipulační pl. 11 7171
ostat.pl. neplodná půda 49 121595
ostat.pl. ostat.komunikace 70 82256
ostat.pl. silnice 11 50243
ostat.pl. zeleň 1 504
Celkem KN 990 4314377
Par. DKM 130 939749
Par. KMD 860 3374628
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 50
LV 111
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.01.2015
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1830 13.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 30.09.2020 18:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička