k.ú.: 608793 - Božejovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552534 - Jistebnice NUTS5 CZ0317552534
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 2731764
zahrada 142 117005
ovoc. sad 1 1180
travní p. 226 985069
lesní poz 189 1592287
vodní pl. nádrž umělá 5 6008
vodní pl. rybník 1 14392
vodní pl. tok přirozený 3 3313
vodní pl. tok umělý 12 15032
vodní pl. zamokřená pl. 10 10108
zast. pl. společný dvůr 2 614
zast. pl. zbořeniště 3 1073
zast. pl. 149 82540
ostat.pl. dráha 4 65186
ostat.pl. jiná plocha 38 14098
ostat.pl. manipulační pl. 87 56035
ostat.pl. neplodná půda 28 44805
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 412
ostat.pl. ostat.komunikace 137 200666
ostat.pl. silnice 17 46921
ostat.pl. zeleň 4 2154
Celkem KN 1260 5990662
Par. DKM 728 5659220
Par. KMD 532 331442
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 135
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 166
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.01.2015
KMD 1:1000 30.08.2013
S-SK GS 1:2880 1824 13.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 30.09.2020 17:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička