k.ú.: 608726 - Jeřmaň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500861 - Bouzov NUTS5 CZ0712500861
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 459006
zahrada 93 66706
travní p. 203 370090
lesní poz 12 13410
vodní pl. tok přirozený 16 38173
vodní pl. tok umělý 1 614
zast. pl. 73 17763
ostat.pl. jiná plocha 17 10146
ostat.pl. manipulační pl. 1 76
ostat.pl. neplodná půda 11 5799
ostat.pl. ostat.komunikace 54 30228
ostat.pl. silnice 57 28753
Celkem KN 628 1040764
Par. KMD 628 1040764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 43
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 68
LV 105
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 06.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 19.09.2020 05:00

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.