k.ú.: 608301 - Mužský - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535516 - Boseň NUTS5 CZ0207535516
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2116 - Mnichovo Hradiště
Pověřený obecní úřad 21161 - Mnichovo Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 13506
zahrada 74 50208
ovoc. sad 239 1273245
travní p. 108 210467
lesní poz 97 1916057
vodní pl. nádrž umělá 4 449
vodní pl. zamokřená pl. 1 1812
zast. pl. zbořeniště 4 1401
zast. pl. 59 27026
ostat.pl. jiná plocha 7 5422
ostat.pl. manipulační pl. 7 5527
ostat.pl. neplodná půda 28 26333
ostat.pl. ostat.komunikace 53 50925
ostat.pl. silnice 1 19107
ostat.pl. zeleň 2 48
Celkem KN 689 3601533
Par. KMD 689 3601533
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 59
LV 93
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2011
S-SK GS 1:2880 1842 12.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 26.09.2020 15:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička