k.ú.: 608246 - Bílka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567469 - Bořislav NUTS5 CZ0426567469
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 33 30213
ovoc. sad 1 3290
travní p. 102 827517
lesní poz ostat.komunikace 2 2600
lesní poz 47 411462
vodní pl. nádrž přírodní 4 1217
vodní pl. nádrž umělá 1 118
vodní pl. rybník 1 2990
vodní pl. tok přirozený 10 7816
vodní pl. tok umělý 1 380
vodní pl. zamokřená pl. 1 1431
zast. pl. 55 12707
ostat.pl. jiná plocha 8 4458
ostat.pl. neplodná půda 107 228294
ostat.pl. ostat.komunikace 40 55761
ostat.pl. silnice 1 5181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 613
ostat.pl. zeleň 12 15570
Celkem KN 427 1611618
Par. DKM 427 1611618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 55
LV 74
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.10.2015 část k.ú.
DKM 1:1000 21.07.2015 část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 14.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 29.09.2020 17:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička