k.ú.: 608220 - Boříkovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 57173
zahrada 40 23825
ovoc. sad 1 930
travní p. 224 1019983
lesní poz 111 422900
vodní pl. nádrž umělá 1 1169
vodní pl. tok umělý 14 4886
zast. pl. společný dvůr 1 169
zast. pl. zbořeniště 2 195
zast. pl. 98 15761
ostat.pl. jiná plocha 123 65275
ostat.pl. manipulační pl. 1 315
ostat.pl. neplodná půda 186 226926
ostat.pl. ostat.komunikace 40 23766
ostat.pl. silnice 2 16471
Celkem KN 858 1879744
Par. KMD 858 1879744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 66
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 97
LV 179
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK GS 1:2880 1837 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.08.2019 16:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.