k.ú.: 608211 - Bernartice u Boříkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 34608
zahrada 45 40448
travní p. 122 558889
lesní poz 32 159857
vodní pl. nádrž umělá 1 4767
vodní pl. tok přirozený 1 881
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. zbořeniště 3 889
zast. pl. 50 13035
ostat.pl. jiná plocha 18 3892
ostat.pl. manipulační pl. 11 11551
ostat.pl. neplodná půda 103 115064
ostat.pl. ostat.komunikace 19 13014
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 97
Celkem KN 417 957010
Par. KMD 417 957010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 50
LV 61
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.01.2013
S-SK GS 1:2880 1837 03.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 15:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.