k.ú.: 608181 - Bořice u Domažlic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554464 - Zahořany NUTS5 CZ0321554464
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 11808
orná půda 99 1475777
zahrada 60 48352
travní p. 133 335093
lesní poz 61 248772
vodní pl. nádrž umělá 2 629
vodní pl. rybník 1 201968
vodní pl. tok přirozený 1 6204
vodní pl. tok umělý 8 5680
vodní pl. zamokřená pl. 5 7986
zast. pl. společný dvůr 3 250
zast. pl. zbořeniště 2 199
zast. pl. 83 42899
ostat.pl. dráha 3 32745
ostat.pl. jiná plocha 24 18001
ostat.pl. manipulační pl. 6 6328
ostat.pl. neplodná půda 25 14392
ostat.pl. ostat.komunikace 59 63238
ostat.pl. silnice 12 54492
ostat.pl. zeleň 21 32569
Celkem KN 609 2607382
Par. DKM 609 2607382
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 54
č.p. zem.stav 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 81
LV 119
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 23.04.2018
DKM 1:1000 10.08.2004
ZMVM 1:2000 01.06.1986 09.08.2004
S-SK GS 1:2880 1838 01.06.1986 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 22.09.2020 17:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička