k.ú.: 608131 - Bořenovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 549690 - Bořenovice NUTS5 CZ0721549690
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 1137009
zahrada 192 124520
ovoc. sad 19 44332
travní p. 27 60837
lesní poz 15 57997
vodní pl. nádrž umělá 1 535
vodní pl. tok přirozený 14 15232
zast. pl. zbořeniště 2 148
zast. pl. 138 33997
ostat.pl. jiná plocha 33 44757
ostat.pl. manipulační pl. 1 32
ostat.pl. neplodná půda 1 359
ostat.pl. ostat.komunikace 74 84236
ostat.pl. silnice 4 13704
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1231
ostat.pl. zeleň 1 410
Celkem KN 677 1619336
Par. DKM 677 1619336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 69
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 137
LV 205
spoluvlastník 380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2002 nové mapování zastavěné části obce
DKM-KPÚ 15.09.2000 1:1000 15.09.2000 *) KPÚ pouze mimo zastavěné území
S-SK ŠS 1:2880 1927 29.10.2002 mimo zast. území skončila platnost 15.9.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 15.07.2020 04:17

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.