k.ú.: 608092 - Býkovice u Bořeňovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530689 - Struhařov NUTS5 CZ0201530689
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 1618808
zahrada 42 37397
travní p. 76 191335
lesní poz ostat.komunikace 1 390
lesní poz 56 634916
vodní pl. nádrž přírodní 2 1323
vodní pl. nádrž umělá 2 1155
vodní pl. rybník 5 18564
vodní pl. tok přirozený 1 2847
vodní pl. tok umělý 21 11655
zast. pl. zbořeniště 4 1750
zast. pl. 50 23351
ostat.pl. jiná plocha 32 24830
ostat.pl. manipulační pl. 5 1401
ostat.pl. neplodná půda 19 36828
ostat.pl. ostat.komunikace 65 112822
ostat.pl. silnice 4 20077
Celkem KN 498 2739449
Par. DKM 343 2646355
Par. KMD 155 93094
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 50
LV 76
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.04.2011
S-SK GS 1824 15.04.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 22.09.2020 17:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička