k.ú.: 608068 - Svojanov u Borušova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572632 - Borušov NUTS5 CZ0533572632
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 12934
zahrada 36 17135
travní p. 333 606237
lesní poz 232 2466122
vodní pl. nádrž umělá 4 19921
vodní pl. tok přirozený 3 1866
zast. pl. 139 12774
ostat.pl. jiná plocha 101 53894
ostat.pl. manipulační pl. 3 2258
ostat.pl. neplodná půda 106 111662
ostat.pl. ostat.komunikace 87 60347
ostat.pl. silnice 23 80972
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3900
Celkem KN 1073 3450022
Par. KMD 1073 3450022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 7
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 114
bez čp/če garáž 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
Celkem BUD 137
LV 177
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 05.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 23.09.2020 15:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička