k.ú.: 607975 - Boršice u Blatnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592056 - Boršice u Blatnice NUTS5 CZ0722592056
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3821 5953196
vinice 107 445253
zahrada 332 193475
travní p. 1713 3151767
lesní poz 471 829059
vodní pl. tok přirozený 61 54937
vodní pl. tok umělý 13 7319
zast. pl. zbořeniště 22 3530
zast. pl. 482 126037
ostat.pl. jiná plocha 658 399254
ostat.pl. manipulační pl. 1 1864
ostat.pl. neplodná půda 284 139235
ostat.pl. ostat.komunikace 408 194483
ostat.pl. pohřeb. 2 2646
ostat.pl. silnice 24 105494
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8665
Celkem KN 8402 11616214
Par. DKM 119 486848
Par. KMD 8283 11129366
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 223
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 403
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 831
spoluvlastník 1220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.06.2016 1:1000 01.06.2016 *) Jednoduchá pozemková úprava v trati "Molvy"
KMD 30.06.2014 1:1000 30.06.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.06.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 20.09.2020 20:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.