k.ú.: 607967 - Vřeskovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 566055 - Vřeskovice NUTS5 CZ0322566055
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1690 4975430
zahrada 174 124499
travní p. 97 346984
lesní poz 186 2894469
vodní pl. nádrž přírodní 1 4362
vodní pl. nádrž umělá 1 666
vodní pl. rybník 1 2640
vodní pl. tok přirozený 216 37401
zast. pl. společný dvůr 2 341
zast. pl. zbořeniště 4 1242
zast. pl. 184 103089
ostat.pl. jiná plocha 31 15791
ostat.pl. manipulační pl. 4 21531
ostat.pl. neplodná půda 77 43208
ostat.pl. ostat.komunikace 142 89985
ostat.pl. pohřeb. 1 3111
ostat.pl. silnice 51 65400
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 9681
ostat.pl. zeleň 2 47
Celkem KN 2871 8739877
Par. DKM 2871 8739877
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 172
LV 272
spoluvlastník 458

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2007
ZMVM 1:2000 29.12.1989 30.10.2007
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 22:57

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.