k.ú.: 607967 - Vřeskovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 566055 - Vřeskovice NUTS5 CZ0322566055
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1690 4975415
zahrada 174 124546
travní p. 97 346984
lesní poz 186 2894469
vodní pl. nádrž přírodní 1 4362
vodní pl. nádrž umělá 1 666
vodní pl. rybník 1 2640
vodní pl. tok přirozený 216 37401
zast. pl. společný dvůr 2 341
zast. pl. zbořeniště 4 1242
zast. pl. 185 102450
ostat.pl. jiná plocha 32 16398
ostat.pl. manipulační pl. 4 21531
ostat.pl. neplodná půda 77 43208
ostat.pl. ostat.komunikace 142 89985
ostat.pl. pohřeb. 1 3111
ostat.pl. silnice 51 65400
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 9681
ostat.pl. zeleň 2 47
Celkem KN 2873 8739877
Par. DKM 2873 8739877
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 174
LV 274
spoluvlastník 457

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2007
ZMVM 1:2000 29.12.1989 30.10.2007
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 02.06.2020 17:14

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.