k.ú.: 607924 - Míšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 546399 - Míšov NUTS5 CZ0324546399
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32012 - Spálené Poříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 647405
zahrada 110 134289
travní p. 233 556605
lesní poz 70 6021910
vodní pl. nádrž přírodní 3 2201
vodní pl. nádrž umělá 1 555
vodní pl. tok přirozený 8 1597
zast. pl. společný dvůr 1 473
zast. pl. zbořeniště 2 909
zast. pl. 112 63759
ostat.pl. jiná plocha 61 56093
ostat.pl. manipulační pl. 3 9693
ostat.pl. neplodná půda 16 13710
ostat.pl. ostat.komunikace 134 143164
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4072
ostat.pl. zeleň 6 5001
Celkem KN 944 7661436
Par. KMD 944 7661436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 22
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 18
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 106
LV 167
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.07.2010
S-SK GS 1:2880 1838 16.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.09.2020 17:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička