k.ú.: 607860 - Borovnička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 548821 - Borovnička NUTS5 CZ0525548821
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 945695
zahrada 130 138114
ovoc. sad 8 9157
travní p. 608 1313296
lesní poz 422 3005460
vodní pl. nádrž umělá 1 510
vodní pl. tok přirozený 49 29397
vodní pl. tok umělý 1 52
vodní pl. zamokřená pl. 5 9267
zast. pl. zbořeniště 13 2930
zast. pl. 175 51617
ostat.pl. dráha 2 40837
ostat.pl. jiná plocha 24 9265
ostat.pl. manipulační pl. 28 30719
ostat.pl. neplodná půda 108 40038
ostat.pl. ostat.komunikace 173 132999
ostat.pl. pohřeb. 1 1967
ostat.pl. silnice 2 25455
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5722
ostat.pl. zeleň 1 742
Celkem KN 1944 5793239
Par. KMD 1944 5793239
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 169
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 216
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.03.2013
S-SK GS 1:2880 1841 19.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 16.07.2019 12:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.