k.ú.: 607851 - Borovnice u Staré Paky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579092 - Borovnice NUTS5 CZ0525579092
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 589 3008427
zahrada 132 132852
ovoc. sad 2 18704
travní p. 924 2269986
lesní poz 485 3581879
vodní pl. nádrž umělá 3 965
vodní pl. tok přirozený 138 41244
vodní pl. tok umělý 12 14767
vodní pl. zamokřená pl. 11 18899
zast. pl. společný dvůr 1 364
zast. pl. zbořeniště 11 3708
zast. pl. 278 82797
ostat.pl. dráha 5 120358
ostat.pl. jiná plocha 56 110140
ostat.pl. manipulační pl. 27 42927
ostat.pl. neplodná půda 72 57185
ostat.pl. ostat.komunikace 246 182272
ostat.pl. pohřeb. 2 2222
ostat.pl. silnice 11 67982
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13763
Celkem KN 3007 9771441
Par. KMD 3007 9771441
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 130
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 262
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 357
spoluvlastník 564

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2015
S-SK GS 1:2880 1841 19.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 03:14

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.