k.ú.: 607746 - Borovany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544281 - Borovany NUTS5 CZ0311544281
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 758 5056447
zahrada 638 431144
travní p. mez, stráň 2 1981
travní p. 291 839466
lesní poz les s budovou 10 451
lesní poz 508 1779929
vodní pl. nádrž přírodní 11 37214
vodní pl. nádrž umělá 10 21258
vodní pl. rybník 12 54221
vodní pl. tok přirozený 29 60861
vodní pl. tok umělý 15 22853
vodní pl. zamokřená pl. 17 9543
zast. pl. společný dvůr 4 136
zast. pl. zbořeniště 7 1538
zast. pl. 1343 315166
ostat.pl. dráha 28 190698
ostat.pl. jiná plocha 409 314889
ostat.pl. manipulační pl. 100 238553
ostat.pl. mez, stráň 3 11103
ostat.pl. neplodná půda 244 408775
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1026
ostat.pl. ostat.komunikace 266 551966
ostat.pl. pohřeb. 1 2299
ostat.pl. silnice 44 130423
ostat.pl. skládka 1 7856
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 46060
ostat.pl. zamokřená pl. 4 5733
ostat.pl. zeleň 29 25367
Celkem KN 4791 10566956
Par. DKM 4791 10566956
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 46
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 562
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 75
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 237
bez čp/če jiná st. 156
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 26
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 7
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1289
byt.z. byt 310
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 18
Celkem JED 354
LV 1534
spoluvlastník 2215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.09.2010 1:1000 14.09.2010 *)
DKM 1:1000 06.10.2009
THM-V 1:1000 01.03.1980 14.09.2010 THM Ledenice
FÚO 1:2000 01.03.1980 14.09.2010
THM-V 1:2000 01.08.1976 14.09.2010 THM Borovany
S-SK GS 1:2880 1870 01.03.1980


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 18.09.2020 10:59

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.