k.ú.: 607703 - Borotín u Boskovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581356 - Borotín NUTS5 CZ0641581356
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62023 - Velké Opatovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 218 2779380
zahrada 370 284795
ovoc. sad 70 588626
travní p. 157 681495
lesní poz 342 2590885
vodní pl. nádrž umělá 3 4296
vodní pl. rybník 1 504
vodní pl. tok přirozený 18 20345
vodní pl. tok umělý 2 1795
zast. pl. zbořeniště 11 1636
zast. pl. 289 118767
ostat.pl. jiná plocha 42 19535
ostat.pl. manipulační pl. 19 25217
ostat.pl. neplodná půda 23 19869
ostat.pl. ostat.komunikace 159 256806
ostat.pl. pohřeb. 2 4273
ostat.pl. silnice 46 160305
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4423
ostat.pl. zeleň 23 58614
Celkem KN 1797 7621566
Par. DKM 680 4686629
Par. KMD 1117 2934937
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 193
č.p. výroba 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 33
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 285
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 1
Celkem JED 7
LV 392
spoluvlastník 571

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.02.2012
DKM-KPÚ 18.05.2011 1:1000 19.05.2011 *)
S-SK ŠD 1:2500 1964 27.02.2012 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1834 27.02.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 30.09.2020 19:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička