k.ú.: 607649 - Hubenov u Borotic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539970 - Borotice NUTS5 CZ020B539970
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 702802
zahrada 98 52822
ovoc. sad 1 4690
travní p. 141 548556
lesní poz les s budovou 2 96
lesní poz 146 826541
vodní pl. nádrž umělá 2 8183
vodní pl. tok přirozený 18 69825
zast. pl. 114 25260
ostat.pl. jiná plocha 40 27683
ostat.pl. manipulační pl. 6 4194
ostat.pl. neplodná půda 90 57156
ostat.pl. ostat.komunikace 85 70067
ostat.pl. silnice 7 19497
Celkem KN 857 2417372
Par. KMD 857 2417372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 110
LV 158
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.02.2013
S-SK GS 1:2880 1839 27.02.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 17.08.2019 23:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.