k.ú.: 607631 - Borotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539970 - Borotice NUTS5 CZ020B539970
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 1287489
zahrada 95 68985
ovoc. sad 7 13961
travní p. 109 278063
lesní poz 142 5847262
vodní pl. nádrž umělá 2 297
vodní pl. tok přirozený 1 3791
zast. pl. společný dvůr 3 360
zast. pl. 102 40017
ostat.pl. jiná plocha 35 38442
ostat.pl. manipulační pl. 9 8511
ostat.pl. neplodná půda 44 24826
ostat.pl. ostat.komunikace 71 94599
ostat.pl. pohřeb. 1 5378
ostat.pl. silnice 6 30273
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10766
ostat.pl. zeleň 5 869
Celkem KN 830 7753889
Par. KMD 830 7753889
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 98
LV 136
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.02.2013
S-SK GS 1:2880 1839 27.02.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 17.08.2019 23:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.