k.ú.: 607550 - Ostružno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568465 - Borek NUTS5 CZ0631568465
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 353 1935516
zahrada 76 62469
ovoc. sad 9 22793
travní p. 164 304266
lesní poz 61 1731826
vodní pl. rybník 3 23451
vodní pl. tok přirozený 6 26670
vodní pl. tok umělý 16 1893
zast. pl. zbořeniště 2 1725
zast. pl. 74 44909
ostat.pl. jiná plocha 16 6023
ostat.pl. manipulační pl. 6 14366
ostat.pl. neplodná půda 34 37168
ostat.pl. ostat.komunikace 115 108159
ostat.pl. silnice 2 16585
Celkem KN 937 4337819
Par. KMD 937 4337819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 74
LV 132
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2012
S-SK GS 1:2880 1838 28.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.08.2019 13:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.