k.ú.: 607533 - Borek u Dačic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546127 - Dačice NUTS5 CZ0313546127
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 423 2236254
zahrada 53 36147
ovoc. sad 1 5380
travní p. 107 223370
lesní poz 189 3344974
vodní pl. nádrž umělá 4 4413
vodní pl. rybník 14 49072
vodní pl. tok přirozený 6 2053
vodní pl. tok umělý 47 10497
zast. pl. společný dvůr 3 1443
zast. pl. 86 39432
ostat.pl. jiná plocha 21 23585
ostat.pl. manipulační pl. 22 29053
ostat.pl. neplodná půda 72 36900
ostat.pl. ostat.komunikace 56 79611
ostat.pl. silnice 4 16109
ostat.pl. skládka 3 33540
Celkem KN 1111 6171833
Par. KMD 1111 6171833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 83
LV 116
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1829 19.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.09.2020 14:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička