k.ú.: 607517 - Borek nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 534684 - Borek NUTS5 CZ0209534684
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21031 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 352228
zahrada 250 153661
travní p. mez, stráň 2 5468
travní p. 100 1213874
lesní poz les s budovou 2 73
lesní poz les(ne hospodář) 3 28978
lesní poz 49 151703
vodní pl. nádrž přírodní 2 1925
vodní pl. nádrž umělá 11 251315
vodní pl. tok přirozený 11 199943
vodní pl. tok umělý 6 29055
vodní pl. zamokřená pl. 13 45641
zast. pl. společný dvůr 4 121
zast. pl. zbořeniště 1 93
zast. pl. 266 47637
ostat.pl. jiná plocha 70 350733
ostat.pl. manipulační pl. 15 9138
ostat.pl. neplodná půda 25 58785
ostat.pl. ostat.komunikace 70 43034
ostat.pl. silnice 2 9843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8722
ostat.pl. zeleň 23 29990
Celkem KN 1041 2991960
Par. KMD 1041 2991960
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 133
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 267
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 315
spoluvlastník 431

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2011
S-SK GS 1:2880 1842 06.05.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 30.09.2020 18:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička