k.ú.: 607380 - Skviřín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560758 - Bor NUTS5 CZ0327560758
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 16 19446
orná půda 147 3443469
zahrada mez, stráň 1 144
zahrada 73 32741
travní p. mez, stráň 41 119235
travní p. 116 1311289
lesní poz 98 3672302
vodní pl. nádrž umělá 6 91816
vodní pl. rybník 3 60510
vodní pl. tok přirozený 9 8823
vodní pl. tok umělý 15 24778
vodní pl. zamokřená pl. 3 10436
zast. pl. zbořeniště 3 942
zast. pl. 55 52331
ostat.pl. dráha 11 55020
ostat.pl. jiná plocha 81 109327
ostat.pl. manipulační pl. 2 6001
ostat.pl. neplodná půda 16 26260
ostat.pl. ostat.komunikace 83 113353
ostat.pl. silnice 22 88121
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6796
ostat.pl. zeleň 1 857
Celkem KN 803 9253997
Par. KMD 803 9253997
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 54
LV 98
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 10.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 22.09.2020 17:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička