k.ú.: 607355 - Lužná u Boru - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560758 - Bor NUTS5 CZ0327560758
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 2162014
zahrada 33 21993
travní p. 31 460139
lesní poz 42 879259
vodní pl. nádrž umělá 3 4202
vodní pl. rybník 2 11708
vodní pl. tok přirozený 2 9235
vodní pl. tok umělý 3 3354
vodní pl. zamokřená pl. 1 5966
zast. pl. zbořeniště 3 352
zast. pl. 35 24835
ostat.pl. dálnice 4 71547
ostat.pl. jiná plocha 35 128118
ostat.pl. manipulační pl. 13 13449
ostat.pl. neplodná půda 6 11922
ostat.pl. ostat.komunikace 46 65027
ostat.pl. silnice 11 49121
Celkem KN 318 3922241
Par. DKM 151 3044313
Par. KMD 167 877928
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 35
LV 38
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2016
DKM-KPÚ 06.05.2009 1:1000 13.05.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1838 18.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.09.2020 21:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička