k.ú.: 607347 - Kosov u Boru - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560758 - Bor NUTS5 CZ0327560758
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 2182104
zahrada 44 48812
travní p. 155 835066
lesní poz 60 1467893
vodní pl. nádrž umělá 3 6366
vodní pl. tok přirozený 18 13927
vodní pl. tok umělý 4 6717
zast. pl. 53 25150
ostat.pl. jiná plocha 54 60803
ostat.pl. manipulační pl. 7 21486
ostat.pl. neplodná půda 32 26419
ostat.pl. ostat.komunikace 54 59919
ostat.pl. silnice 2 21489
Celkem KN 593 4776151
Par. KMD 593 4776151
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 50
LV 62
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2013
S-SK GS 1:2880 1838 24.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 22.09.2020 17:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička