k.ú.: 607321 - Čečkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560758 - Bor NUTS5 CZ0327560758
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 1441
orná půda 56 2576278
zahrada 48 42447
travní p. mez, stráň 22 35517
travní p. 74 590908
lesní poz 58 3394480
vodní pl. nádrž přírodní 2 7104
vodní pl. nádrž umělá 4 7898
vodní pl. rybník 4 351540
vodní pl. tok přirozený 1 666
vodní pl. tok umělý 13 18516
vodní pl. zamokřená pl. 4 5883
zast. pl. zbořeniště 2 1962
zast. pl. 68 39826
ostat.pl. dráha 1 3499
ostat.pl. dálnice 12 40198
ostat.pl. jiná plocha 58 45665
ostat.pl. manipulační pl. 4 28776
ostat.pl. neplodná půda 39 63146
ostat.pl. ostat.komunikace 47 140072
ostat.pl. silnice 5 2502
Celkem KN 526 7398324
Par. KMD 526 7398324
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 66
LV 61
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 11.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 22.09.2020 16:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička