k.ú.: 607312 - Borovany u Boru - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560758 - Bor NUTS5 CZ0327560758
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 1249
orná půda 92 2560679
zahrada 64 65971
travní p. mez, stráň 8 10350
travní p. skleník-pařeniš. 1 14
travní p. 137 793851
lesní poz 172 5599789
vodní pl. nádrž umělá 9 12420
vodní pl. rybník 6 204967
vodní pl. tok umělý 2 3968
vodní pl. zamokřená pl. 2 12154
zast. pl. 57 42917
ostat.pl. jiná plocha 88 89149
ostat.pl. neplodná půda 17 39759
ostat.pl. ostat.komunikace 89 141586
ostat.pl. pohřeb. 1 34
ostat.pl. silnice 1 12348
Celkem KN 750 9591205
Par. KMD 750 9591205
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 56
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 71
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2013
S-SK GS 1:2880 1838 11.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 22.09.2020 16:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička