k.ú.: 607223 - Bonkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530701 - Střezimíř NUTS5 CZ0201530701
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2126 - Votice
Pověřený obecní úřad 21261 - Votice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 429 2384715
zahrada 81 67973
ovoc. sad 2 5544
travní p. 272 964566
lesní poz 69 900077
vodní pl. nádrž umělá 2 365
vodní pl. rybník 1 288
vodní pl. zamokřená pl. 14 11852
zast. pl. zbořeniště 5 2034
zast. pl. 65 42185
ostat.pl. jiná plocha 78 39807
ostat.pl. manipulační pl. 9 5950
ostat.pl. neplodná půda 57 30503
ostat.pl. ostat.komunikace 150 114433
ostat.pl. silnice 1 22927
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 947
Celkem KN 1238 4594166
Par. KMD 1238 4594166
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.used 24
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 65
LV 143
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.03.2014
S-SK GS 1:2880 1840 25.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 23.09.2020 14:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička