k.ú.: 607193 - Nebočady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 604618
zahrada 160 102197
ovoc. sad 2 7411
travní p. 212 618566
lesní poz 78 726133
vodní pl. nádrž přírodní 2 2515
vodní pl. tok přirozený 9 248862
vodní pl. zamokřená pl. 4 2000
zast. pl. společný dvůr 1 597
zast. pl. zbořeniště 14 2036
zast. pl. 170 54453
ostat.pl. dráha 6 77479
ostat.pl. jiná plocha 37 40188
ostat.pl. manipulační pl. 15 15209
ostat.pl. neplodná půda 48 118016
ostat.pl. ostat.komunikace 176 93548
ostat.pl. pohřeb. 2 3825
ostat.pl. silnice 27 38085
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4700
ostat.pl. zeleň 4 1608
Celkem KN 1083 2762046
Par. DKM 1083 2762046
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 63
č.p. výroba 1
č.e. garáž 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 168
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 184
spoluvlastník 262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2000
ZMVM 1:1000 01.11.1981 22.12.2000 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:1000 01.04.1961 22.12.2000 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 22.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.07.2019 17:38

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.