k.ú.: 607193 - Nebočady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 603314
zahrada 154 104971
ovoc. sad 2 7411
travní p. 193 617717
lesní poz 71 726134
vodní pl. nádrž přírodní 1 196
vodní pl. tok přirozený 9 248862
vodní pl. zamokřená pl. 3 1999
zast. pl. společný dvůr 1 597
zast. pl. zbořeniště 11 1967
zast. pl. 166 52838
ostat.pl. dráha 6 77479
ostat.pl. jiná plocha 42 43239
ostat.pl. manipulační pl. 12 15209
ostat.pl. neplodná půda 45 118016
ostat.pl. ostat.komunikace 170 93547
ostat.pl. pohřeb. 2 3825
ostat.pl. silnice 21 38084
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4700
ostat.pl. zeleň 4 1608
Celkem KN 1015 2761713
Par. DKM 1015 2761713
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 83
č.p. výroba 1
č.e. garáž 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 165
LV 183
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2000
ZMVM 1:1000 01.11.1981 22.12.2000 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:1000 01.04.1961 22.12.2000 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 22.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 06.06.2020 23:54

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.