k.ú.: 607169 - Boletice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 680
orná půda 60 407132
zahrada 414 241034
ovoc. sad 11 114289
travní p. 164 304023
lesní poz 41 671866
vodní pl. nádrž umělá 1 43
vodní pl. tok přirozený 8 109299
zast. pl. společný dvůr 7 25233
zast. pl. zbořeniště 28 4699
zast. pl. 725 236906
ostat.pl. dráha 4 35123
ostat.pl. jiná plocha 161 137943
ostat.pl. manipulační pl. 32 78821
ostat.pl. neplodná půda 10 9966
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3533
ostat.pl. ostat.komunikace 130 87624
ostat.pl. pohřeb. 2 6766
ostat.pl. silnice 41 41342
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 30077
ostat.pl. zeleň 15 17227
Celkem KN 1868 2563626
Par. DKM 1868 2563626
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 256
č.p. byt.dům 40
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 93
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 57
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 132
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 722
byt.z. byt 998
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. byt 70
Celkem JED 1088
LV 1244
spoluvlastník 2120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 22.12.2000 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:1000 01.04.1961 22.12.2000 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 24.08.2019 15:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.