k.ú.: 607142 - Slavošovice u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555835 - Bolešiny NUTS5 CZ0322555835
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 204 1020865
zahrada 110 68861
travní p. 162 629947
lesní poz 9 8669
vodní pl. nádrž umělá 2 1018
vodní pl. rybník 1 2111
vodní pl. tok přirozený 15 5427
vodní pl. tok umělý 14 6175
zast. pl. společný dvůr 1 26
zast. pl. zbořeniště 3 1180
zast. pl. 95 32311
ostat.pl. jiná plocha 20 18356
ostat.pl. manipulační pl. 18 14809
ostat.pl. neplodná půda 19 13524
ostat.pl. ostat.komunikace 38 33632
ostat.pl. silnice 9 38275
Celkem KN 720 1895186
Par. KMD 720 1895186
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 35
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 94
LV 167
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2017
KM-D 1:2000 10.11.2000 30.06.2017
S-SK GS 1:2880 1837 10.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 02.06.2020 19:38

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.