k.ú.: 607142 - Slavošovice u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555835 - Bolešiny NUTS5 CZ0322555835
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 204 1020865
zahrada 110 68904
travní p. 162 629947
lesní poz 9 8669
vodní pl. nádrž umělá 2 1018
vodní pl. rybník 1 2111
vodní pl. tok přirozený 15 5427
vodní pl. tok umělý 14 6175
zast. pl. společný dvůr 1 26
zast. pl. zbořeniště 3 1180
zast. pl. 94 32268
ostat.pl. jiná plocha 20 18356
ostat.pl. manipulační pl. 18 14809
ostat.pl. neplodná půda 19 13524
ostat.pl. ostat.komunikace 38 33632
ostat.pl. silnice 9 38275
Celkem KN 719 1895186
Par. KMD 719 1895186
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 35
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 93
LV 169
spoluvlastník 265

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2017
KM-D 1:2000 10.11.2000 30.06.2017
S-SK GS 1:2880 1837 10.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.05.2019 16:56

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.