k.ú.: 607134 - Ostřetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578061 - Ostřetice NUTS5 CZ0322578061
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 3008992
zahrada 53 51227
travní p. 123 735471
lesní poz 88 843151
vodní pl. rybník 4 6874
vodní pl. tok přirozený 35 22189
zast. pl. společný dvůr 1 374
zast. pl. 64 48354
ostat.pl. jiná plocha 107 172376
ostat.pl. manipulační pl. 37 44185
ostat.pl. neplodná půda 30 18417
ostat.pl. ostat.komunikace 45 57926
ostat.pl. silnice 13 61263
ostat.pl. zeleň 1 174
Celkem KN 767 5070973
Par. DKM 767 5070973
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 57
LV 112
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.10.2003 intravilán
DKM-KPÚ 15.10.2002 1:1000 25.11.2002 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1837 30.12.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 22:53

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.