k.ú.: 607126 - Bolešiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555835 - Bolešiny NUTS5 CZ0322555835
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 487 3133368
zahrada 194 128015
ovoc. sad 1 3291
travní p. školka 2 3662
travní p. 340 819159
lesní poz 156 475016
vodní pl. nádrž umělá 10 9982
vodní pl. rybník 5 5557
vodní pl. tok přirozený 34 28750
vodní pl. tok umělý 46 5633
vodní pl. zamokřená pl. 4 19984
zast. pl. společný dvůr 5 1193
zast. pl. zbořeniště 5 1013
zast. pl. 264 93036
ostat.pl. jiná plocha 135 97349
ostat.pl. manipulační pl. 70 52001
ostat.pl. neplodná půda 169 110201
ostat.pl. ostat.komunikace 150 243408
ostat.pl. silnice 18 46426
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8608
ostat.pl. zeleň 29 32200
Celkem KN 2125 5317852
Par. DKM 1278 4938061
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 109
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 33
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 2
Celkem BUD 254
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 4
Celkem JED 15
LV 283
spoluvlastník 367

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.12.2015
DKM-KPÚ 14.07.2008 1:1000 31.07.2008 *) část extravilánu
KM-D 1:2000 10.05.2001 intravilán + část extravilánu
S-SK GS 1:2880 1837 10.05.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 02:24

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.