k.ú.: 607061 - Bolechov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549215 - Želiv NUTS5 CZ0633549215
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 726202
zahrada 34 18852
travní p. 111 301316
lesní poz 58 353310
vodní pl. nádrž umělá 1 548
vodní pl. tok přirozený 4 51330
vodní pl. tok umělý 1 316
zast. pl. společný dvůr 4 518
zast. pl. zbořeniště 3 750
zast. pl. 35 13801
ostat.pl. jiná plocha 30 25312
ostat.pl. manipulační pl. 20 12809
ostat.pl. neplodná půda 33 18590
ostat.pl. ostat.komunikace 63 37759
ostat.pl. silnice 1 7748
Celkem KN 543 1569161
Par. KMD 543 1569161
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 34
LV 52
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 17.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 25.09.2020 06:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička