k.ú.: 606944 - Kouty u Bojiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548189 - Kouty NUTS5 CZ0631548189
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 788948
zahrada 149 89778
travní p. 286 720550
lesní poz 243 1735896
vodní pl. nádrž přírodní 2 1164
vodní pl. nádrž umělá 7 55519
vodní pl. rybník 1 20
vodní pl. tok přirozený 6 2892
vodní pl. tok umělý 9 3796
vodní pl. zamokřená pl. 2 355
zast. pl. společný dvůr 1 27
zast. pl. 170 51981
ostat.pl. jiná plocha 49 28044
ostat.pl. manipulační pl. 33 37337
ostat.pl. neplodná půda 148 65746
ostat.pl. ostat.komunikace 114 70836
ostat.pl. silnice 13 54579
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15011
Celkem KN 1426 3722479
Par. KMD 1426 3722479
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 13
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 17
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 161
LV 246
spoluvlastník 346

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2016
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 24.08.2019 15:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.