k.ú.: 606944 - Kouty u Bojiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548189 - Kouty NUTS5 CZ0631548189
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 788948
zahrada 150 89766
travní p. 287 720414
lesní poz 243 1735866
vodní pl. nádrž přírodní 2 1164
vodní pl. nádrž umělá 7 55519
vodní pl. rybník 1 20
vodní pl. tok přirozený 6 2892
vodní pl. tok umělý 9 3796
vodní pl. zamokřená pl. 2 355
zast. pl. společný dvůr 1 27
zast. pl. 171 51807
ostat.pl. jiná plocha 52 28188
ostat.pl. manipulační pl. 33 37337
ostat.pl. neplodná půda 149 65651
ostat.pl. ostat.komunikace 117 71067
ostat.pl. silnice 13 54579
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15011
Celkem KN 1436 3722407
Par. KMD 1436 3722407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 15
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 17
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 162
LV 246
spoluvlastník 347

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2016
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.09.2020 04:04

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.