k.ú.: 606936 - Bojiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568457 - Bojiště NUTS5 CZ0631568457
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 1069146
zahrada 62 54259
travní p. 36 85702
lesní poz 40 1674177
vodní pl. nádrž umělá 1 205
vodní pl. tok přirozený 1 83
zast. pl. společný dvůr 2 80
zast. pl. zbořeniště 2 1943
zast. pl. 79 34506
ostat.pl. jiná plocha 9 2333
ostat.pl. manipulační pl. 3 9514
ostat.pl. neplodná půda 5 1059
ostat.pl. ostat.komunikace 33 32861
ostat.pl. pohřeb. 3 1742
ostat.pl. silnice 17 53116
Celkem KN 445 3020726
Par. KMD 445 3020726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 59
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
rozestav. 1
Celkem BUD 78
LV 114
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2011
S-SK GS 1:2880 1838 17.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 08:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.