k.ú.: 606928 - Bojetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535672 - Dobrovice NUTS5 CZ0207535672
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 219 1247547
zahrada 149 114816
ovoc. sad 12 49862
travní p. 49 78960
lesní poz 20 725898
vodní pl. nádrž umělá 1 1347
vodní pl. rybník 1 408
vodní pl. tok přirozený 3 616
vodní pl. zamokřená pl. 2 1693
zast. pl. zbořeniště 4 2587
zast. pl. 141 47831
ostat.pl. jiná plocha 14 1880
ostat.pl. manipulační pl. 16 17772
ostat.pl. neplodná půda 41 13668
ostat.pl. ostat.komunikace 67 47317
ostat.pl. pohřeb. 1 960
ostat.pl. silnice 7 28027
Celkem KN 747 2381189
Par. DKM 1 1232
Par. KMD 746 2379957
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 32
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 140
LV 180
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2013
S-SK GS 1:2880 1900 16.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 29.09.2020 16:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička