k.ú.: 606901 - Ohař - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549592 - Mirovice NUTS5 CZ0314549592
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 2572068
zahrada 59 42274
travní p. 76 310203
lesní poz 44 830351
vodní pl. nádrž přírodní 1 10353
vodní pl. nádrž umělá 1 1647
vodní pl. rybník 1 1107
vodní pl. tok přirozený 2 7238
vodní pl. tok umělý 11 14799
vodní pl. zamokřená pl. 2 1943
zast. pl. zbořeniště 1 279
zast. pl. 58 35099
ostat.pl. jiná plocha 7 3233
ostat.pl. manipulační pl. 20 7317
ostat.pl. neplodná půda 29 54977
ostat.pl. ostat.komunikace 58 74588
ostat.pl. silnice 5 41009
ostat.pl. zeleň 1 35
Celkem KN 519 4008520
Par. DKM 519 4008520
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 58
LV 117
spoluvlastník 240

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.01.2003
DKM-KPÚ 29.05.2000 1:1000 30.10.2000 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 21.01.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 01.10.2020 05:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička