k.ú.: 606847 - Horní Bezděkov u Bojanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571202 - Bojanov NUTS5 CZ0531571202
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 121040
zahrada 91 61906
ovoc. sad 2 4051
travní p. 399 1433032
lesní poz les s budovou 1 44
lesní poz 98 683433
vodní pl. nádrž přírodní 1 8758
vodní pl. nádrž umělá 21 27587
vodní pl. tok přirozený 7 28890
vodní pl. tok umělý 9 2864
zast. pl. společný dvůr 2 55
zast. pl. 187 46002
ostat.pl. jiná plocha 62 17602
ostat.pl. manipulační pl. 5 8967
ostat.pl. neplodná půda 45 22043
ostat.pl. ostat.komunikace 88 57315
ostat.pl. silnice 21 50685
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 57 25393
Celkem KN 1119 2599667
Par. KMD 1119 2599667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 31
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 110
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 183
LV 229
spoluvlastník 330

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 18.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.08.2019 01:39

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.