k.ú.: 606839 - Bojanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571202 - Bojanov NUTS5 CZ0531571202
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 638538
zahrada 224 149956
ovoc. sad 3 15047
travní p. mez, stráň 4 676
travní p. 472 2324166
lesní poz les s budovou 2 56
lesní poz 132 2320034
vodní pl. nádrž umělá 2 1620
vodní pl. rybník 4 86489
vodní pl. tok přirozený 16 79690
vodní pl. tok umělý 1 66
vodní pl. zamokřená pl. 2 356
zast. pl. společný dvůr 2 251
zast. pl. zbořeniště 1 110
zast. pl. 277 86409
ostat.pl. jiná plocha 43 50406
ostat.pl. manipulační pl. 22 42070
ostat.pl. neplodná půda 74 51816
ostat.pl. ostat.komunikace 138 140711
ostat.pl. pohřeb. 2 2587
ostat.pl. silnice 35 87765
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9293
Celkem KN 1535 6088112
Par. KMD 1535 6088112
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 264
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 288
spoluvlastník 418

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 18.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.07.2019 21:09

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.