k.ú.: 606740 - Věžky u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552755 - Věžky NUTS5 CZ0714552755
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 2047279
zahrada 86 81419
ovoc. sad 7 27733
travní p. 5 3602
lesní poz 8 10253
vodní pl. tok přirozený 13 32114
vodní pl. tok umělý 3 3387
zast. pl. zbořeniště 2 469
zast. pl. 106 44343
ostat.pl. dráha 4 27529
ostat.pl. jiná plocha 1 106
ostat.pl. manipulační pl. 9 10594
ostat.pl. neplodná půda 2 9485
ostat.pl. ostat.komunikace 89 88191
ostat.pl. silnice 4 17368
ostat.pl. zeleň 1 1024
Celkem KN 779 2404896
Par. DKM 779 2404896
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 81
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 106
LV 231
spoluvlastník 303

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2013
ZMVM 1:2000 01.08.1984 04.12.2013 grafická transformace
S-SK ŠD 1:2500 1937 01.08.1984 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1937


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 17.08.2019 23:10

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.