k.ú.: 606723 - Bochoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512532 - Bochoř NUTS5 CZ0714512532
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 850 6028322
zahrada 445 241964
travní p. 9 4912
lesní poz 44 1975194
vodní pl. tok přirozený 13 7906
vodní pl. tok umělý 7 40156
zast. pl. zbořeniště 34 7013
zast. pl. 597 197335
ostat.pl. dráha 1 48057
ostat.pl. jiná plocha 114 71695
ostat.pl. manipulační pl. 100 173149
ostat.pl. neplodná půda 19 9892
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1352
ostat.pl. ostat.komunikace 221 302170
ostat.pl. pohřeb. 4 4690
ostat.pl. silnice 34 56394
ostat.pl. skládka 1 16243
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16217
ostat.pl. zeleň 40 233452
Celkem KN 2540 9436113
PK 1 133
Celkem ZE 1 133
Par. DKM 2540 9436113
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 24
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 351
č.p. tech.vyb 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 83
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
Celkem BUD 576
LV 616
spoluvlastník 905

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.05.2018
DKM-KPÚ 05.11.2007 1:1000 07.11.2007 *)
DKM 1:1000 19.12.2002 převod ZMVM (intravilán)
ZMVM 1:2000 01.01.1985 07.11.2007
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1985


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.08.2019 20:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.