k.ú.: 606715 - Bohutín nad Moravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 525979 - Bohutín NUTS5 CZ0715525979
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 162630
zahrada 252 150432
travní p. skleník-pařeniš. 2 51
travní p. 262 877096
lesní poz 133 586943
vodní pl. nádrž umělá 4 5097
vodní pl. rybník 1 6341
vodní pl. tok přirozený 30 40771
vodní pl. zamokřená pl. 2 706
zast. pl. společný dvůr 2 1287
zast. pl. zbořeniště 8 1185
zast. pl. 270 63546
ostat.pl. dráha 7 42558
ostat.pl. jiná plocha 83 117055
ostat.pl. manipulační pl. 17 10901
ostat.pl. neplodná půda 96 85930
ostat.pl. ostat.komunikace 72 41511
ostat.pl. silnice 9 28991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 16372
ostat.pl. zeleň 11 6497
Celkem KN 1329 2245900
Par. KMD 1329 2245900
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 154
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 254
byt.z. byt 120
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 129
LV 411
spoluvlastník 635

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.07.2015
S-SK ŠS 1:2880 1897 02.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 30.09.2020 06:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička